Välkommen

 

   

 Servers
 Stationära
 Laptops
 Skrivare

Vi använder oss av IBM, Lenovo samt flera större och företagsinriktade hårdvaruleverantörer.

   

Applikationer efter era behov
Affärssystem
Ordersystem
Vi effektiviserar ert arbete

Mixterdata erbjuder er diverse informationshanteringssystem eller utveckling för specifika ändamål.

   

Nätverk
Systemutveckling
Hosting
Drift

Vi hjälper till med konsultation av olika slag. Systemutveckling, IT lösningar, Nätverk mm.

 

 Online Backup
 Stöd för windows,linux m.m
 Flexibelt backup schema
 Krypterad

Vi erbjuder fullständig backup mjukvara som mer än 1.000.000 företag världen över har valt att använda.